لطفا صبر کنید

آزمایش eGFR

این آزمایش برای تعیین عملکرد کلیه ها انجام می شود. GFR (میزان فیلتراسیون گلومرولی) بهترین نشانگر عملکرد کلیه است، اما به طور معمول اندازه گیری نمی شود. به جای آن، آزمایش GFR تخمینی (eGFR) با استفاده از سن، جنس و سطح کراتینین سرم محاسبه می شود. معمولا نتیجه محاسبه شده در گزارش پاتولوژی، به همراه میزان کراتینین در بزرگسالان ارائه می شود.

هزینه دولتی

۰ تومان

هزینه آزاد

۰ تومان

هزینه خیریه

۰ تومان

سوالات متداول

چرا باید آزمایش بدهیم؟

این آزمایش برای تعیین عملکرد کلیه ها انجام می شود. GFR (میزان فیلتراسیون گلومرولی) بهترین نشانگر عملکرد کلیه است، اما به طور معمول اندازه گیری نمی شود. به جای آن، آزمایش GFR تخمینی (eGFR) با استفاده از سن، جنس و سطح کراتینین سرم محاسبه می شود. معمولا نتیجه محاسبه شده در گزارش پاتولوژی، به همراه میزان کراتینین در بزرگسالان ارائه می شود.

هنگامی که فرد بیماری کلیوی دارد و به دنبال شواهدی از آسیب کلیوی است یا تصمیم دارد بر تغییرات عملکرد کلیه نظارت داشته باشد، این آزمایش برای او درخواست می شود.

نمونه خونی که از رگ بازو گرفته می شود.

میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) معیاری برای عملکرد کلیه است. گلومرول ها فیلترهای کوچکی در کلیه هستند که اجازه می دهند مواد زائد از خون خارج شوند، اما از خارج شدن پروتئین های مهم و سلول های خونی جلوگیری می کنند. این میزان مربوط به مقدار خونی است که در هر دقیقه فیلتر می شود.

بهترین روش برای تعیین مستقیم GFR روشی است که به آن "حذف اینولین" می گویند. این روش شامل وارد کردن مایع حاوی مولکول شناساگر  اینولین (نه انسولین) به رگ های شما (IV - تزریق داخل وریدی) و سپس جمع آوری ادرار در دوره ای چند ساعته است. حجم ادرار بدست آمده و مقدار اینولین در هر نمونه، اندازه گیری می شود تا  GFR را تعیین کند. این آزمون و روش های دیگر تعیین GFR، مانند افرادی که از نشانگرهای رادیواکتیو استفاده می کنند، به طور معمول انجام نمی شوند و عمدتا در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند.

علاوه بر برای نظارت دوره ای، ممکن است eGFR تکرار شود. اگر پزشک احساس کند که یک وضعیت موقتی ممکن است بر نتایج اثر بگذارد، درخواست تکرار آزمایش را می دهد.

افراد مبتلا به دیابت و نیز کسانی که در معرض خطر ابتلا به بیماری کلیوی هستند با انجام آزمایش نسبت آلبومین/کراتینین می توانند مقدار کمی آلبومین در ادرار خود را کنترل کنند. وجود آلبومین و سایر پروتئین های پلاسما و نیز خون در ادرار می تواند نشانه هایی از آسیب کلیوی باشد.

توضیحات بیشتر

کاربرد این آزمایش چیست؟

eGFR راهی بسیار دقیق و راحت برای تشخیص تغییرات در عملکرد کلیه است. اگر آسیب کلیه درمراحل اولیه تشخیص داده شود، می توان از طریق درمان فشار خون بالا، دیابت یا سایر بیماری هایی که می توانند به کلیه آسیب برسانند، از آسیب های بیشتر جلوگیری کرد. ممکن است پزشک قبل از تجویز داروهای خاص، به نتایج eGFR نیاز داشته باشد، زیرا اگر فرد آسیب کلیه داشته باشد، ممکن است به دوز پایین تر از حد معمول دارو نیاز باشد. eGFR بر اساس کراتینین سرم تعیین می شود، که از آزمایش های ساده و معمول در آزمایشگاه ها به شمار می رود.

این آزمایش برای شناسایی آسیب های کلیوی در مراحل اولیه مفید است تا از آسیب بیشتر به کلیه جلوگیری شود و پیشروی بیماری کند شود. eGFR برای بیماران 18 سال به بالا مناسب است. اما بر ای افراد باردار و افراد دارای سوء تغذیه و مبتلا به آسیب های حاد کلیه مناسب نیست. در حال حاضر پزشکان و آزمایشگاه ها از eGFR استفاده می کنند تا آسیب کلیه را در گروه های مختلف در معرض خطر شامل افراد مبتلا به دیابت، بیماری رگ های خونی، مشکلات قلبی، فشار خون بالا، انسداد جریان ادراری و افرادی که برخی داروها مانند دیورتیک ها (قرص های آب) و  داروهای درمان فشار خون بالا را استفاده می کنند، بررسی کنند.

eGFR یک آزمایش ساده برای تشخیص تغییرات اولیه در عملکرد کلیه است. یک نتیجه طبیعی به این معنی است که احتمال بیماری کلیه کم است. در حالی که مقدار کم نشان دهنده برخی از آسیب های کلیه است. آسیب شدید کلیه منجر به کاهش شدید مقادیر eGFR می شود. گاهی اوقات، به هنگام صدمه زودرس کلیه (به ویژه هنگامی که کلیه ها با دیابت آسیب می بینند)، ممکن است قبل از هر گونه تغییر در eGFR ، آزمایش های دیگری مانند پروتئین ادرار یا میکروآلبومین نشان دهنده آسیب کلیوی باشند.

پزشکان و آزمایشگاه های برتر