لطفا صبر کنید

آزمایش تیروکسین آزاد(FT4)

آزمایش FT4 برای تشخیص و نظارت بر درمان اختلالات تیروئیدی انجام می شود. این آزمایش مقدار تیروکسین آزاد یا FT4 را در خون اندازه گیری می کند. T4 یکی از دو هورمون اصلی تولید شده توسط غده تیروئید است (دیگری تری یودوتیرونین یا T3 نام دارد). می توان گفت T4 تقریبا تشکیل دهنده تمام آن چیزی است که با عنوان هورمون تیروئید می شناسیم و T3 کمتر از 10% کل آن را شامل می شود. هورمون های تیروئیدی تنظیم کننده متابولیسم بدن هستند.

هزینه دولتی

۰ تومان

هزینه آزاد

۰ تومان

هزینه خیریه

۰ تومان

سوالات متداول

نام های دیگر این آزمایش چیست؟

T4 آزاد، Free T4، T4 ،  free thyroxine، تیروکسین آزاد

آزمایش FT4 برای تشخیص و نظارت بر درمان اختلالات تیروئیدی انجام می شود.

هورمون تحریک کننده تیروئید، به عنوان آزمون اولیه ترجیحی در ارزیابی عملکرد تیروئید مورد استفاده قرار می گیرد. تروکسین آزاد (FT4) ممکن است به دنبال نتیجه غیر طبیعی در آزمایش TSH اندازه گیری شود.

نمونه خونی که از رگ بازو گرفته می شود.

این آزمایش مقدار تیروکسین آزاد یا FT4 را در خون اندازه گیری می کند.

T4 یکی از دو هورمون اصلی تولید شده توسط غده تیروئید است (دیگری تری یودوتیرونین یا T3 نام دارد).

می توان گفت T4 تقریبا تشکیل دهنده تمام آن چیزی است که با عنوان هورمون تیروئید می شناسیم و T3 کمتر از 10% کل آن را شامل می شود. هورمون های تیروئیدی تنظیم کننده متابولیسم بدن هستند.

اکثر T4 در خون به یک پروتئین متصل است و کمتر از 1% آن به صورت آزاد است. در آزمایش خون هورمون T4 آزاد اندازه گیری می شود زیرا این بخش از هورمون به لحاظ زیستی فعال است.

یک سیستم فیدبک بین غده هیپوفیز و تیروئید وجود دارد. هیپوفیز تولید کننده هورمون TSH است. به طور معمول TSH تولید شده درهیپوفیزباعث تولید T3 و T4 می شود. اگر تولید هورمون تیروئید کاهش پیدا کند، TSH بالا می رود و اگر T3 و T4 بیش از حد بالا روند TSH کاهش پیدا می کند.

پرکاری تیروئید (هیپرتیروئیدیسم) را می توان با درمان کنترل کرد. این درمان شامل قرص های کاهش دهنده فعالیت غده تیروئید در تولید هورمون های تیروئیدی، اشعه درمانی به منظور تخریب بافت تیروئید و جراحی برای برداشتن بخشی از غده تیروئید یا کل آن است.

کم کاری تیروئید (هیپوتیروئیدیسم) به راحتی با جایگزینی تیروکسین (T4) به صورت قرص، جبران و کنترل می شود.

بارداری می تواند سبب افزایش کلی سطوح T3 و T4 شود. به طور طبیعی، سطح T3 آزاد به طور محسوس در بارداری تغییر نمی کند.

توضیحات بیشتر

کاربرد این آزمایش چیست؟

تیروکسین آزاد (FT4) می تواند برای بررسی درستی عملکرد تیروئید، مفید باشد و در تشخیص کم کاری تیروئید و پرکاری تیروئید کمک کند. علاوه بر آن، این آزمایش برای کمک به ارزیابی بیمار با غده تیروئید بزرگ، به نام گواتر مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی این بیماری می تواند در تشخیص اختلالات هیپوفیز و ناباروری زنان کمک کند. FT4 در بررسی اثر بخشی درمان، در فرد مبتلا به بیماری تیروئید شناخته شده یا بیماری هیپوفیز استفاده می شود و نیز می تواند برای نظارت بر بیماران مبتلا به سرطان تیروئید همراه با اندازه گیری TSH مورد استفاده قرار گیرد.

این آزمایش معمولا به دنبال نتیجه غیر طبیعی آزمایش TSH انجام می شود.

تیروکسین آزاد بالا می تواند نشان دهنده غده تیروئید بسیار فعال باشد(پرکاری تیروئید)

تیروکسین آزاد کم می تواند کم کاری غده تیروئید را نشان دهد( کم کاری تیروئید)

پزشکان و آزمایشگاه های برتر