لطفا صبر کنید

آزمایش تری‌یدوتیرونین آزاد (FT3)

این آزمایش برای کمک به تشخیص و بررسی درمان اختلالات تیروئیدی انجام می شود. این آزمایش مقادیر تری‌یدوتیرونین آزاد یا FT3 را در خون اندازه گیری می کند. T3 یکی از دو هورمون اصلی تولید شده توسط غده تیروئید است ( هورمون دیگر تیروکسین یا T4 نام دارد). ده درصد از هورمون های تیروئیدی را T3 تشکیل می دهد و باقی آن T4 است. با این حال T3 تقریبا چهار برابر قوی تر از T4 است و تقریبا مسئول تمام اثرات هورمون های تیروئیدی است. هورمون های تیروئیدی تنظیم کننده متابولیسم بدن هستند.

هزینه دولتی

۰ تومان

هزینه آزاد

۰ تومان

هزینه خیریه

۰ تومان

سوالات متداول

این آزمایش برای کمک به تشخیص، و بررسی درمان اختلالات تیروئیدی انجام می شود.

هورمون تحریک کننده تیروئید (TSH)، آزمون اولیه ترجیحی در ارزیابی عملکرد غده تیروئید است. تری‌یدوتیرونین آزاد (FT3) ممکن است در صورت نتیجه غیر طبیعی TSH و FT4 اندازه گیری شود. این آزمایش، یک آزمایش غیر قابل اطمینان برای کم کاری تیروئید است و نباید مورد استفاده قرار گیرد. اما می تواند برای نظارت بر بیماران، در درمان T3 استفاده شود.

نمونه خونی که از رگ بازو گرفته می شود.

این آزمایش مقادیر تری‌یدوتیرونین آزاد یا FT3 را در خون اندازه گیری می کند.

T3 یکی از دو هورمون اصلی تولید شده توسط غده تیروئید است ( هورمون دیگر تیروکسین یا T4 نام دارد). ده درصد از هورمون های تیروئیدی را T3 تشکیل می دهد و باقی آن T4 است. با این حال T3 تقریبا چهار برابر قوی تر از T4 است و تقریبا مسئول تمام اثرات هورمون های تیروئیدی است.

هورمون های تیروئیدی تنظیم کننده متابولیسم بدن هستند.

حدود 99.7 درصد از T3 در خون به یک پروتئین متصل است و بقیه آن غیرقابل اتصال است. در آزمایش خون، هورمون T3 آزاد اندازه گیری می شود؛ زیرا از لحاظ زیستی همین هورمون های T3 آزاد فعال هستند.

یک سیستم فیدبک بین غده هیپوفیز و غده تیروئید وجود دارد. غده هیپوفیز تولید کننده TSH است. به طور معمول TSH تولید شده درهیپوفیز باعث تولید T3 و T4 می شود. اگر تولید هورمون های تیروئید کاهش پیدا کند، TSH بالا می رود و اگر T3 و T4 بیش از حد بالا روند TSH کاهش پیدا می کند.

پرکاری تیروئید را می توان با درمان کنترل کرد. این درمان، شامل قرص های کاهش دهنده فعالیت غده تیروئید در تولید هورمون های تیروئیدی، اشعه درمانی به منظور تخریب بافت تیروئیدی و جراحی برای برداشتن بخشی از غده تیروئید یا برداشتن کل آن است.

هیپوتیروئیدیسم به راحتی با جایگزینی تیروکسین (T4) به صورت قرص، جبران و کنترل می شود.

بارداری می تواند سبب افزایش کلی سطوح T3 و T4 شود. به طور طبیعی، سطح T3 آزاد در بارداری به طور محسوس تغییر نمی کند.

توضیحات بیشتر

کاربرد این آزمایش چیست؟

تری‌یدوتیرونین آزاد (FT3) می تواند در تعیین درستی عملکرد غده تیروئید، کمک کند. به طور کلی، این آزمایش به تشخیص پرکاری تیروئید کمک می کند. زیرا T3 می تواند زودتر از T4 غیرطبیعی شود و بعد از T4 به حالت عادی برگردد. علاوه بر آن، آزمایش FT3 می تواند برای نظارت بر بیماران در درمان T3 مفید باشد.

در صورتی که دکتر فکر می کند بیمار کم کاری تیروئید دارد، معمولا انجام آزمایش FT3 مفید نخواهد بود.

آزمایش T3 آزاد در صورتی که نتایج آزمایش TSH و FT4 غیرطبیعی باشد، درخواست می شود.

T3 آزاد می تواند نشان دهنده فعالیت بیش از حد غده تیروئید باشد(هیپرتیروئیدیسم).

T3 کم می تواند نشان دهنده کم کاری غده تیروئید باشد(هیپوتیروئیدیسم).

پزشکان و آزمایشگاه های برتر