لطفا صبر کنید

آزمایش اتانول

این آزمایش برای مشخص کردن اینکه آیا فرد الکل مصرف کرده است و نیز برای اندازه گیری مقدار آن انجام می شود. مقادیر متوسط الکل می تواند موجب اختلال در قضاوت و کاهش مهارت های حرکتی شود. استفاده از مقادیر زیاد در یک دوره نسبتا کوتاه می تواند باعث مسمومیت حاد اتانول با اختلال در تمرکز، کما و حتی مرگ شود. مصرف مزمن مقدار زیادی اتانول می تواند منجر به اعتیاد به الکل، آسیب کبدی دائم و بسیاری از اثرات دیگر بر روی سلامت شود.

هزینه دولتی

۴،۳۶۴ تومان

هزینه آزاد

۱۰،۵۹۲ تومان

هزینه خیریه

۷،۳۵۲ تومان

سوالات متداول

نام های دیگر این آزمایش چیست؟

اتیل الکل،  Ethyl alcohol، alcohol ، الکل،  EtOH

این آزمایش برای مشخص کردن اینکه آیا فرد الکل مصرف کرده است و نیز برای اندازه گیری مقدار آن انجام می شود.

هنگامی که بیمار علائمی را دارد که سمیت اتانول را نشان می دهد و نیز زمانی که فرد مشکوک به نقض قوانین مربوط به نوشیدن مواد غیر مجاز است این آزمایش برای او درخواست می شود. علاوه بر آن، به عنوان بخشی از پانل آزمایش مواد مخدر انجام می شود.

آزمایش اتانول می تواند با استفاده از نمونه خون، نمونه ادرار، نمونه بزاق و نمونه تنفسی انجام شود. بعضی از نمونه ها مانند نمونه های تنفسی معمولا بلافاصله در محل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، و به آزمایشگاه فرستاده نمی شوند.

این آزمایش میزان اتانول را در خون، ادرار، نفس یا بزاق اندازه گیری می کند. اتانول (که الکل یا الکل اتیل نیز نامیده می شود) در طی هزاران سال توسط تمدن های سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. مقادیر کمی از اتانول می تواند موجب خوشی و آرامش شود. مقادیر متوسط می تواند موجب اختلال در قضاوت و کاهش مهارت های حرکتی شود. استفاده از مقادیر زیاد در یک دوره نسبتا کوتاه می تواند باعث مسمومیت حاد اتانول با اختلال در تمرکز، کما و حتی مرگ شود. مصرف مزمن مقدار زیادی اتانول می تواند منجر به اعتیاد به الکل، آسیب کبدی دائم و بسیاری از اثرات دیگر بر روی سلامت شود.

هنگامی که اتانول مصرف می شود، توسط دستگاه گوارش جذب شده و در سراسر بدن در جریان خون منتقل می شود. مقدار کمی از اتانول مصرف شده با ادرار دفع می شود یا از طریق ریه ها خارج می شود، اما اکثر آن ها توسط کبد متابولیزه می شود. کبد اتانول را با استفاده از آنزیم ها تجزیه می کند. کبد در این مسیر ابتدا اتانول را به استالدئید، سپس به استات و درنهایت به دی اکسید کربن و آب اکسید می کند. کبد می تواند تقریبا یک نوشیدنی استاندار که حاوی ده گرم الکل (اتانول) را در یک ساعت پردازش کند، هرچند این مقدار از فردی به فرد متغیر است. اگر شخصی بیش از این میزان الکل مصرف کند در جریان خون خونش اتانول وارد می شود.

قوانین از دولتی به دولت  دیگر متفاوت است. در بیشتر موارد، نتایج پزشکی و قانونی به صورت جداگانه ارزیابی می شوند.

در اغلب موارد، یک نمونه اولیه جمع آوری می شود، اما برای تأیید یا رد کردن یافته ها، از نمونه های جایگزین دیگری نیز می توان استفاده کرد.

یک قاعده کلی یک ساعته یک نوشیدنی استاندارد حاوی ده گرم الکل است، اما به دلیل تفاوت در عواملی مانند نژاد، جنس و وزن بدن، تنوع فردی وجود دارد.

توضیحات بیشتر

کاربرد این آزمایش چیست؟

آزمایش اتانول هم به دلایل پزشکی و هم به دلایل قانونی انجام می شود.

آزمایش پزشکی

هدف از آزمایشات پزشکی شناسایی حضور اتانول برای درمان علائم بیمار است. در اهداف پزشکی برای تشخیص حضور اتانول و اندازه گیری غلظت آن، از نمونه خون و گاهی از آزمایش ادرار یا تنفس استفاده می شود. وقتی یک بیمار دارای علائم نشان دهنده مسمومیت با اتانول به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه می کند، ممکن است یک یا چند مورد از این آزمایش ها تجویز شود. علائم ممکن است شامل سردرگمی، گیجی، استفراغ، بیحسی و بیهوشی باشد.

گاهی اوقات ممکن است، آزمایش های دیگری برای فرآورده های فرعی اتانول در بدن انجام شود. مانند آزمایش ادرار برای اتیل گلوکورونید. و نیز ممکن است بیمار برای انواع دیگر مواد مخدر و سموم و سایر شرایط پزشکی مورد آزمایش قرار گیرد.

آزمایش قانونی

هدف از آزمایش قانونی شناسایی حضور اتانول و بررسی وجود آن در زمینه های متنوعی از قوانین مختلف است. آزمایش های حقوقی باید توسط افراد مخصوص آموزش دیده انجام شود و نمونه به دقت ضبط شود. آزمایش مکن است به منظور تعیین اینکه آیا راننده وسیله نقلیه دارای اتانول بیش از حد مجاز در خون خود است، آیا کسی که توسط دادگاه منع مصرف اتانول داشته است آن را مصرف کرده است و نیز تعیین اینکه آیا مصرف اتانول به تصادف کمک کرده است، انجام شود.

نمونه هایی که برای مقاصد قانونی مورد آزمایش قرار می گیرند ممکن است شامل خون یا نمونه تنفسی باشند. آزمایش تنفس رایج ترین آزمون انجام شده در رانندگان است. در این شیوه از آزمایش، از نمونه نفس عمیق استفاده می شود و با استفاده از یک عامل تبدیل، مقدار اتانول در خون را تخمین می زند. آزمایش اتانول خون برای تایید یا رد یافته ها و نیز به عنوان جایگزینی برای آزمایش تنفس است. آزمایش نمونه ادرار تصادفی نیز برای بررسی حضور اتانول در افراد تجویز می شود. آزمايش اتانول بزاق هم به عنوان آزمایش غربالگری در دسترس است.

در بعضی موارد ممکن است افراد از آزمایشات منظم برای نشان دادن محدود کردن مصرف اتانول خود در طولانی مدت استفاده کنند. این کار با بررسی سطح طبیعی ماده ای شناخته شده در خون به نام CDT (کمبود ترانسفرین کربوهیدرات) انجام می شود. این ماده ممکن است بعد از یک هفته پس از مصرف اتانول افزایش یابد.

آزمایش اتانول پزشکی برای کمک به پزشکان در درمان بیماران دارای علائم مسمومیت با اتانول استفاده می شود.

آزمایش اتانول قانونی ممکن است هنگامی که دلیلی مبنی بر مصرف نوشیدنی غیر مجاز توسط فرد وجود دارد انجام شود. علاوه بر آن، زمانی که تصادف یا مرگ غیر منتظره ای رخ می دهد، برای تعیین اینکه یا اتانول در بروز این اتفاق نقش دارد یا خیر از آزمایش اتانول استفاده می شود.

آزمایش استخدامی اتانول ممکن است زمانی که کارفرما مظنون به مصرف اتانول توسط کارمند هنگام کار باشد، انجام شود.

برای آزمایش پزشکی، تشخیص اتانول در نمونه نشان می دهد که علائم فرد ممکن است به علت اتانول باشد و میزان حضور آن می تواند نشان دهنده شدت مسمومیت با اتانول باشد. برای آزمایش حقوقی، نتیجه آزمایش با محدودیت های مجاز قانونی مقایسه می شود.

پزشکان و آزمایشگاه های برتر